Het Nije Nest.


Ons clubhuis bestaat uit:

2 grote zalen

Stafhok

Keuken met 4 pits gasformuis en grote koelkast.

Heren toilet met 2 urinoirs, 2 wc's, 1 douche en wasbak.

Dames toilet met 2 wc's, 1 douche en wasbak.

Invalide toilet met douche.


Groot grasveld met diverse speelattribute.

verhard speelplaats.

Kampvuurkuil met podium.

parkeerplaats met fietsenrekken.


Kijk bij foto's om een indruk te krijgen van ons prachtig gebouw en terrein.

Kijk ook eens wat er in de omgeving te doen is.


Het ontstaan van ons clubhuis.


In 1994 waren op het Gemeentehuis plannen om Scouting in Ewijk te verplaatsen. De Gemeente heeft Scouting verzocht om rond te kijken wat een geschikte locatie voor Scoutingactiviteiten in Ewijk is. Al snel bleek een locatie aan de Binnenweg geschikt hiervoor, echter de Gemeente was geen eigenaar van deze grond. Scouting kon grond kopen van het kerkbestuur en mocht deze grond gebruiken om te ruilen met de eigenaar van de begeerde locatie door scouting. De eigenaar van de grond was hiervoor wel te porren. Scouting kocht de grond van het kerkbestuur en ruilde de grond tegen de grond aan de binnenweg. Scouting was nu eigenaar van de begeerde locatie maar goedkeuring voor nieuwbouw was er nog niet. Na goedkeuring van het bestemmingsplan "buitengebied" zijn een aantal bezwaren ingediend bij de Raad van State. Deze bezwaren zijn tot 2 maal toe bij de Raad van State behandeld. In 2e instantie werden de bezwaren ongegrond verklaard, hiermee was de weg vrij om te starten met de nieuwbouw. Eind 2001 is met de bouw van het nieuwe clubhuis aangevangen. Op 26 oktober 2002 is het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen.